Om os

Har du fået en uventet hilsen fra Skattestyrelsen?

Muligvis behøver du ikke betale det fulde beløb. Måske kan du endda slippe helt. Book et gratis møde med os. Dér kan vi hurtigt vurdere, om du har en sag eller det bedste er at acceptere Skattestyrelsens afgørelse.

Vi hjælper dig!

Hos skattesag.com har vi mange års erfaring med førelse af sager om skat, moms og afgifter og har gennem tiden sparet en masse danskere for både penge og ødelagt nattesøvn.

Et hurtigt overblik

Hvordan klager jeg?

Når Skattestyrelsen har truffet en afgørelse, har du en frist på 3 måneder til klage over afgørelsen.

Klagen skal indgives til Skatteankestyrelsen, der fungerer som sekretariat for Landsskatteretten og landets skatteankenævn, og selv træffer afgørelse i en række sager.
Skatteankestyrelsen er en uafhængig klageinstans.

Kan jeg vente med at betale skatten?

Når du klager over en afgørelse, har du mulighed for at søge henstand med betaling af restskat mv. for den skat, du klager over.

Ansøgningen om henstand indsendes til Skattestyrelsen.
Henstand gives mens din klagesag behandles.

Skal jeg i fængsel?

Skatteunddragelse betragtes som en alvorlig forbrydelse og straffes forholdsvis hårdt, men det er heldigvis forholdsvis få skattesager, der medfører en straffesag.

En straffesag kan resultere i alt fra bøde til ubetinget fængsel.

Hvem hæfter for skatten?

En skattegæld gælder ikke kun for dig. Din ægtefælle og dine børn kan også hæfte for din skattegæld.

Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldt, før Gældsstyrelsen kan kræve betaling af din familie.

Kan jeg få hjælp til sagen?

I de fleste sager kan du få et skattefrit tilskud til sagkyndig bistand i forbindelse med din sag. Det hedder omkostningsgodtgørelse.

Tilskuddet er som udgangspunkt på 50 % af udgiften. Hvis du får medhold i overvejende grad, får du dækket hele udgiften til sagkyndig bistand.