Vil du vente med at betale din restskat?

Når du klager over Skattestyrelsens afgørelse, har du mulighed for at søge henstand med betaling af restskat mv. for den del af skatten, der vedrører det, du klager over.

Ansøgning om henstand indsendes til Skattestyrelsen.

Henstand gives, mens klagesagen verserer. Henstand kan bevilges for en periode på maksimalt fire år, men der kan søges om yderligere henstand.

Henstand kan gøres betinget af sikkerhedsstillelse, hvis Skattestyrelsen mener, at henstand vil indebære, at muligheden for senere at inddrive kravet forringes.

Der tages altid forbehold for modregning. Hvis der eksempelvis opstår en overskydende skat for et senere indkomstår, modregnes denne overskydende skat i din restskat, så du ikke får udbetalt din overskydende skat.

Quote

Det er ikke altid en god idé at vente med at betale restskatten

Da restskatten forrentes i henstandsperioden, er det ikke nødvendigvis en god idé at søge henstand. Du bør derfor nøje overveje, om det er bedst at indbetale restskatten, hvis du har mulighed for det. Hvis du vælger at indbetale restskatten, er det ikke et udtryk for, at du er enig i Skattestyrelsens afgørelse. Det er blot almindelig sund fornuft.

Et eventuelt afslag på henstand eller krav om sikkerhedsstillelse kan påklages til Skatteankestyrelsen.

En eventuel klage over afslag på henstand er ikke omfattet af vores faste priser. Hvis vi skal bistå med at klage over eventuelt afslag på henstand, aftales dette særskilt. Det er vores erfaring, at Skattestyrelsen giver henstand i op imod 90 % af alle ansøgninger.

Reglerne om henstand findes skatteforvaltningslovens kapitel 18 (§ 51).

Nyttige links:

Vi hjælper dig

Hos skattesag.com har vi mange års erfaring med førelse af sager om skat, moms og afgifter og har gennem tiden sparet en masse danskere for både penge og ødelagt nattesøvn.