Vores koncept er baseret på, at vi fører din skattesag i det administrative klagesystem til en fast pris.

Vores pris er baseret på påstanden og antallet af klagepunkter i din sag.

Eksempel:

Du har modtaget en afgørelse fra Skattestyrelsen, men mener, at Skattestyrelsen med urette har beskattet dig af fri bil (50.000) og af et beløb, der er blevet indsat på din konto (200.000). Du ønsker derfor din skatteansættelse nedsat med i alt kr. 250.000. Påstanden er derfor en samlet nedsættelse på kr. 250.000 og sagen vedrører to klagepunkter.

Med udgangspunkt i vores faste intropriser, vil den faste pris i ovenstående eksempel være kr. 49.990 inkl. moms for at føre sagen fra Skattestyrelsen har truffet afgørelse til Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn eller Landsskatteretten har truffet afgørelse.

Hvis du er berettiget til omkostningsgodtgørelse udgør din egenbetaling maksimalt halvdelen, dvs. kr. 24.995 inkl. moms.

Den faste pris inkluderer som udgangspunkt alt arbejde forbundet med sagen. Arbejdet med din sag specificeres i vores rådgiveraftale.

Det med småt SKREVET MED STORT

Elektronisk kommunikation

Vores faste priser er baseret på, at vi kommunikerer via vores kundeportal og/eller telefon.

Møde og eventuel kørsel

Hvis du ønsker et fysisk møde med os, er du velkommen hos os. Hvis du ønsker, at vi skal mødes hos dig, betaler du for kørsel til en nedsat timesats og for kørsel efter Statens takster (2020: 3,52 pr. km).

Møde med sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen er som udgangspunkt et telefonmøde. Hvis vi sammen vurderer, at vi med fordel kan tage et fysisk møde med sagsbehandleren, afregnes der ligeledes for kørsel til dette møde.

Eventuel kørsel til møde med skatteankenævnet eller retsmøde i Landsskatteretten afregnes ligeledes efter samme principper og er således ikke omfattet af den faste pris.

Årsagen, til at kørsel til møder ikke er inkluderet, er, at udgiften er variabel og afhænger af, hvor i landet mødet foregår.

Ekstra materiale

Udarbejdelse af materiale såsom dit kørselsregnskab, opgørelser og lignende er ikke omfattet af den faste pris.

Vil du kende prisen for at føre din sag?

Vil vil gerne gennemgå din sag og give dig prisen for at føre sagen, inden du beslutter dig.