Mange tror, at de hæfter for deres ægtefælles gæld. Udgangspunktet er imidlertid, at din ægtefælle ikke hæfter for din gæld.

En væsentlig undtagelse hertil er din ægtefælles subsidiære hæftelse for din skattegæld.

At hæftelsen er subsidiær betyder, at Gældsstyrelsen forgæves skal have forsøgt at foretage udlæg hos dig, før de kan foretage udlæg hos din ægtefælle.

Tre betingelser skal være opfyldt for at der kan foretages subsidiært udlæg hos din ægtefælle:

–      der skal være foretaget forgæves udlæg hos skyldneren selv

–      samlivet skal bestå på tidspunktet for det subsidiære udlæg

–      restancerne skal vedrøre indkomstår, hvori samlivet har bestået

Quote

"En væsentlig undtagelse til særhæften for ægtefæller er den subsidiære hæftelse for skattegæld”

Nyttige links:

Vi hjælper dig

Skattesag.com har mange års erfaring inden for skat, moms og afgifter og har gennem tiden sparet en masse danskere for både penge og ødelagt nattesøvn.