Den afgørelse, du har modtaget fra eksempelvis Skattestyrelsen, indeholder en klagevejledning. Den findes sædvanligvis sidst i afgørelsen. Her kan du læse hvor, hvornår og hvordan du skal klage.

Du kan godt selv udarbejde og indgive din klage og efterfølgende selv føre sagen, men vi anbefaler naturligt nok, at du under alle omstændigehder taler med en rådgiver med speciale i at føre skatte- og afgiftssager, inden du giver dig i kast med at føre din egen sag. Man siger også, at “advokaten er sin egen værste advokat”. Med andre ord: man skal ikke føre sin egen skattesag.

Du kan klage over din afgørelse her: https://www.skatteankestyrelsen.dk/send-en-klage/

 

 

Klagegebyr

Når man indgiver en klage til Skatteankestyrelsen skal der i de fleste tilfælde betales et klagegebyr på kr. 1.100 (2020). Klagegebyret skal betales samtidig med indgivelsen af klagen.

Hvis ikke klagegebyret indbetales samtidig med indgivelse af klagen, bortfalder klagen.

Gebyret er ikke omfattet af omkostningsgodtgørelsesordningen, men klagebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i din sag.

Klagegebyret er ikke inkluderet i vores faste priser.

Quote

"Advokater skal heller ikke føre deres egne sager. Vi anbefaler, at du bruger en specialist til at føre din sag."

Nyttige links:

Vi hjælper dig

Skattesag.com har mange års erfaring inden for skat, moms og afgifter og har gennem tiden sparet en masse danskere for både penge og ødelagt nattesøvn.