Et retsmøde i Landsskatteretten er ganske uformelt, men foregår alligevel inden for nogle nærmere definerede rammer.

Der afsættes som udgangspunkt 45 min. til et retsmøde inklusiv rettens votering. Det handler derfor om at være godt forberedt.

I retsmødelokalet befinder sig én retsformand, 2-3 retsmedlemmer, en repræsentant for Skattestyrelsen, en referent fra Skatteankestyrelsen, dig og din rådgiver.

Medarbejderen fra Skatteankestyrelsen viser os ind i retsmødelokalet.

Når alle har fundet deres pladser, byder retsformanden velkommen og fortæller ganske kort, hvilken sag der skal behandles, hvordan det foregår og hvem der er til stede i lokalet. Herefter giver retsformanden ordet til dig eller din rådgiver.

Din rådgiver gennemgår herefter sagen på overordnet plan og fremhæver de væsentligste argumenter under henvisning til fremlagt materiale. Det er helt op til dig og din rådgiver, hvordan sagen skal fremlægges. Rådgiverens fremlæggelse tager sædvanligvis 20-25 minutter.

Herefter giver retsformanden ordet til medarbejderen fra Skattestyrelsen, der redegør for, hvordan Skattestyrelsen mener, sagen skal afgøres.

Når medarbejderen fra Skattestyrelsen er færdig med sin fremlæggelse, spørger retsformanden, om det giver anledning til bemærkninger fra dig og/eller din rådgiver. Det gør det sædvanligvis.

Medarbejderen fra Skattestyrelsen får ligeledes lejlighed til at fremkomme med sine afsluttende bemærkninger.

Herefter spørger retsformanden, om det giver anledning til spørgsmål fra retsmedlemmerne. Retsformanden har ligeledes mulighed for at stille spørgsmål.

Efter eventuelle spørgsmål fra retsformanden og/eller retsmedlemmerne, meddeler retsformanden, at man – når du, din  rådgiver og medarbejderen fra Skattestyrelsen har forladt lokalet – vil træffe afgørelse i sagen, og at man kan forvente at modtage denne i løbet af cirka 14 dage.

Referenten fra Skatteankestyrelsen, der typisk har været sagsbehandler på sagen, bliver i retsmødelokalet under voteringen, men har ingen stemmeret.

Der er ikke mulighed for at få sagens resultat, før man modtager Landsskatterettens skriftlige afgørelse.

Claus Bach Christensen har medvirket i en optagelse af et fiktivt retsmøde i Landsskatteretten. Optagelsen, der er udarbejdet af Copenhagen Business School til brug for undervisningen i faget Skatteproces på uddannelsen Master i Skat.

Vi hjælper dig

Skattesag.com har mange års erfaring inden for skat, moms og afgifter og har gennem tiden sparet en masse danskere for både penge og ødelagt nattesøvn.