Skattesag.com er specialiseret i at føre skatte- og afgiftssager i det administrative klagesystem.

Vi fører som udgangspunkt din sag fra start til slut for en fast og forudaftalt pris. De eneste variable omkostninger er kørsel og kørsel til eventuelle møder. Da vi har sager i hele landet, er eventuel kørsel til møder med dig og/eller Skatteankestyrelsen, skatteankenævn og Landsskatteretten ikke inkluderet i prisen.

Vi oplever at mange skattesager ikke bliver ført, at sagerne bliver ført på et dårligt grundlag, og at det er bekosteligt at få sagerne ført. Det vil vi gerne gøre op med.

Mission

Vi fører skattesager på et højt fagligt niveau.

Vision

Vi vil være den foretrukne rådgiver til at føre skattesager ved de administrative klageinstanser. Vi vil tiltrække og udvikle de bedste medarbejdere.

Værdier

Vores værdier er tryghed, ordentlighed og faglighed.