Omkostningsgodtgørelse

Når Skattestyrelsen har truffet en afgørelse i din sag, er den i mange tilfælde omfattet af reglerne om omkostningsgodtgørelse.

Det betyder, at du som udgangspunkt kan få et et skattefrit tilskud til udgiften til sagkyndig bistand i forbindelse med din klagesag.

Tilskuddet er som udgangspunkt på 50 % af udgiften. Hvis du får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad, betaler Skattestyrelsen hele udgiften til din rådgiver.

Klagegebyret på 400 kr. er ikke omfattet af omkostningsgodtgørelsen. Klagegebyret tilbagebetales dog, hvis du får medhold i din sag.

Reglerne om omkostningsgodtgørelse sikrer dig, at du har råd til at få hjælp af en specialist til at føre den sag og dermed kæmper kampen mod Skattestyrelsen alene.

Quote

"Omkostningsgodtgørelse er retssikkerhedens pris. Uden godtgørelsen ville mange skatteydere have svært ved at få deres skattesager ført med hjælp fra specialister."

Vi hjælper dig

Skattesag.com har mange års erfaring inden for skat, moms og afgifter og har gennem tiden sparet en masse danskere for både penge og ødelagt nattesøvn.