Paid

Faktura

From:

Slotherrensvej 43
2720 Vanløse

CVR-nr 36950420
skat@skattesag.com

Faktura Number INV-0029
Faktura Date
Due Date
Total DKK 14.981,25
To:
Rådgivningsgruppen ApS

Gladsaxe Møllevej 21, 1.
2860 Søborg

Att.: Johnny Karleby

Timer/antal Tekst Rate/prisÆndringSub Total
5,5 Juridisk bistand i forbindelse med klagesag ved Skatteankestyrelsen

Gennemgang af materiale fra klient
Møde med klient
Møde med Skatteankestyrelsen i Odense
Gennemgang af refefat fra møde i Skatteankestyrelsen
Gennemgang af udkast til bemærkninger til referat
Tilretning og indgivelse af bemærkninger til referat
Møde med klient
Gennemgang af materiale fra klient
Telefonisk kontakt med Skatteankestyrelsen (anmodning om fristforlængelse)
Gennemgang af udkast fra klient

DKK 1.600,000%DKK 8.800,00
0,5 Kørsel

Kørsel til og fra Herlev i forbindelse med møde i Skatteankestyrelsen i Odense den 13. november 2019

DKK 650,000%DKK 325,00
4 Kørsel

Kørsel til og fra møde med Skatteankestyrelsen i Odense den 13. november 2019

DKK 650,000%DKK 2.600,00
0,4 Kørsel

Kørsel til møde hos klient i Søborg den 3. december 2019

DKK 650,000.00%DKK 260,00
Sub Total DKK 11.985,00
Moms DKK 2.996,25
Total DKK 14.981,25

Betaling kan foretages online med kreditkort ved at klikke på linket i øverste venstre hjørne eller ved bankoverførsel til Danske Bank reg. nr. 3667 kontonummer 11712045